CJENIK

Produkcija reklamnog spota u profesionalnom studiju do 30 sekundi

34,00 eura

Produkcija reklamnog spota u profesionalnom studiju do 60 sekundi

47,00 eura

Emitiranje spota do 30 sekundi / jedno emitiranje

1,00 euro

Emitiranje spota do 60 sekundi / jedno emitiranje

1,30 eura

Na narudžbu od 150 emitiranja neovisno o dužini spota gratis 50 emitiranja


PAKETI REKLAMIRANJA

Emitiranje promidžbenog spota u trajanju od 30 ili 60 sekundi neovisno o terminu tijekom jednog mjeseca

(150 emitiranja + 30 emitiranja gratis) izrada spota nije u cijeni

84,00 eura

Emitiranje promidžbenog spota u trajanju od 30 ili 60 sekundi neovisno o terminu tijekom dva mjeseca

(300 emitiranja + 50 emitiranja gratis) izrada spota nije u cijeni

146,00 eura

Uzimanjem jednog od paketa u programu radija Kaštel dobivate prostor za 15 minutnu gratis emisiju prema dogovoru

Cijene su sa uračunatim PDV-om