CJENIK

Produkcija reklamnog spota u profesionalnom studiju do 30 sekundi

33,18 eura/250,00 kuna

Produkcija reklamnog spota u profesionalnom studiju do 60 sekundi

46,45 eura/350,00 kuna

Emitiranje spota do 30 sekundi / jedno emitiranje

0,66 eura/5,00 kuna

Emitiranje spota do 60 sekundi / jedno emitiranje

1,19 eura/9,00 kuna

Na narudžbu od 150 emitiranja neovisno o dužini spota gratis 50 emitiranja


PAKETI REKLAMIRANJA

Emitiranje promidžbenog spota u trajanju od 30 ili 60 sekundi neovisno o terminu tijekom jednog mjeseca

(150 emitiranja + 30 emitiranja gratis) izrada spota nije ucijeni

83,62 eura/630,00 kuna

Emitiranje promidžbenog spota u trajanju od 30 ili 60 sekundi neovisno o terminu tijekom dva mjeseca

(300 emitiranja + 50 emitiranja gratis) izrada spota nije ucijeni

146,00 eura/1.100,00 kuna

Uzimanjem jednog od paketa u programu radija Kaštel dobivate prostor za 15 minutnu gratis emisiju prema dogovoru

Cijene su sa uračunatim PDV-om

1 euro = 7,53450 kuna