Produkcija reklamnog spota u profesionalnom studiju do 30 sekundi

250,00 kuna

Produkcija reklamnog spota u profesionalnom studiju do 60 sekundi

350,00 kuna

Emitiranje spota do 30 sekundi / jedno emitiranje

5,00 kuna

Emitiranje spota do 60 sekundi / jedno emitiranje

9,00 kuna

Na narudžbu od 150 emitiranja neovisno o dužini spota gratis 50 emitiranja


PAKETI REKLAMIRANJA

Emitiranje promidžbenog spota u trajanju od 30 ili 60 sekundi neovisno o terminu tijekom jednog mjeseca

(150 emitiranja + 30 emitiranja gratis) izrada spota nije ucijeni

630,00 kuna

Emitiranje promidžbenog spota u trajanju od 30 ili 60 sekundi neovisno o terminu tijekom dva mjeseca

(300 emitiranja + 50 emitiranja gratis) izrada spota nije ucijeni

1.100,00 kuna

Uzimanjem jednog od paketa u programu radija Kaštel dobivate prostor za 15 minutnu gratis emisiju prema dogovoru

Cijene su u kunama sa uračunatim PDV-om